Author Archives: Nguyễn Tràng

Privacy Notice – English

HUEPRESS PRIVACY NOTICE The protection of personal data is an integral part of the development

LiFi cho 6G – Giáo sư Harald thuyết trình

Công nghệ LiFi hiện tại và tương lai sẽ ra sao? LiFi đóng vai trò

LiFi tích hợp kết nối không dây và công nghệ IoT mới cho đèn thông minh

Tóm tắt: Tích hợp LiFi trong hệ thống chiếu sáng LED mang lại những khả

Dự báo thị trường LiFi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp: 1. Giá trị ước tính của Thị trường Li-Fi là bao

Tóm tắt lợi ích của LiFi

Lợi ích của LiFi nổi lên là kết quả của việc mở khóa lượng lớn

Ứng dụng của LiFi

Các ứng dụng LiFi rất đa dạng do các tính năng chính của nó, chẳng

Thị trường LiFi được thúc đẩy bởi nhiều xu hướng công nghệ

Thị trường LiFi được thúc đẩy bởi nhiều xu hướng công nghệ sau: 1) Rủi

Li-Fi thêm dữ liệu theo kênh ánh sáng

Công nghệ Light Fidelity (Li-Fi) đang mang lại khả năng chiếu sáng và giao tiếp

Li-Fi khắc phục những thiếu sót của 5G cho IoT công nghiệp, Industrial Internet Consortium cho biết

Trong quá trình nghiên cứu cho một báo cáo mới về AR công nghiệp, Enterprise

LiFi: IoT với tốc độ ánh sáng

Nhu cầu trong tương lai đối với các mạng truyền thông không dây trong các

088.999.8618
088.999.8618