TẢI APP MYHUE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP MYHUE

Tài Khoản

Bước 1: Mở app myHue, chọn “Tạo tài khoản”

Bước 2: Điền thông tin cá nhân

– ID: Email của bạn, bạn nên điền chính xác Email của bạn đang sử dụng để có thể sử dụng Reset Password trong trường hợp quên, mất mật khẩu đăng nhập.

Password: Nên sử dụng ít nhất 6 kí tự, có chữ viết Hoa, thường, số và kí đặt biệt

– SĐT: Nên điều chính xác SĐT thông tin để có thể sử dụng Reset Password trong trường hợp quên, mất mật khẩu đăng nhập.

 

II.1.B. Đăng nhập tài khoản

Bạn điền đủ thông tin để đăng nhập:

– ID: Email đăng kí tài khoản của bạn ( chú ý: kiểm tra có thể một số thiết bị điền nội dung tự động sẽ kèm theo dấu cách ở cuối email dẫn tới đăng nhập không thành công)

– Password: Điền password mà bạn đã đăng kí để tạo tài khoản

II.1.C. Lấy lại (Reset) Password

Để lấy lại (Reset) Password tài khoản bạn cần làm các bước như sau ( chú ý: chỉ khi tạo tài khoản bằng Email của bạn còn nhận email được thì mới có thể sử dụng tính năng này) :

Bước 1: Chọn “Quên mật khẩu” trên màn hình đăng nhập của app myHue®

Bước 2: Điền email đã tạo tài khoản myHue® của bạn muốn Reset Password

Bước 3: Truy cập email, và nhận mã đăng code để Reset Password từ email “security@huepress.vn” 

Bước 4: Điền mã Code và làm theo hướng dẫn để tạo Password mới

Để lấy lại (Reset) Password tài khoản bạn cần làm các bước như sau ( chú ý: chỉ khi tạo tài khoản bằng Email của bạn còn nhận email được thì mới có thể sử dụng tính năng này) :

Bước 1: Chọn “Quên mật khẩu” trên màn hình đăng nhập của app myHue®

Bước 2: Điền email đã tạo tài khoản myHue® của bạn muốn Reset Password

Bước 3: Truy cập email, và nhận mã đăng code để Reset Password từ email “security@huepress.vn” 

Bước 4: Điền mã Code và làm theo hướng dẫn để tạo Password mới

Thêm - Điều khiển thiết bị

Ở giao diện màn hình chính sau khi đăng nhập tài khoản, ở phía trên góc phải chọn icon (+) để thêm Location, Group, Device

Kết nối thiết bị với nguồn điện, vào chế thêm thiết bị vào app myHue® và thực hện ON-OFF 3 lần liên tục:

   1. ON lần 1– đèn sáng 1 giây
   2. OFF lần 1 – ON lần 2 – đèn sáng 1 giây
   3. OFF lần 2 – ON lần 3 -> đèn chuyển sang chế độ nháy chậm chờ kết nối

Truy cập app myHue => “Thêm thiết bị

 

   1. Số 1: Bạn điền Password Wi-Fi của gia đình bạn
   2. Số 2: Bạn tự đặt tên cho thiết bị của bạn
   3. Số 3: Bạn chọn Group mà bạn muốn chiết đèn nằm trong đó
   4. Số 4: chọn kết nối, chờ để chiếc đèn được kết nối vào hệ thống.

Kết nối thành công và không thành công:

Trong trường hợp Kết nối thất bại: Rút nguồn cục phát WiFi 5s, rồi cắm lại. Khi có mạng internet lại, bạn thực hiện lại quá trình thêm thiết bị mới.

 1. Bật, Tắt toàn bộ thiết bị trong Location – cụ thể đây là “Home 1
 2. Bật, Tắt toàn bộ thiết bị trong Group – cụ thể đây là “Group 1 Phòng Khách” hoặc “Group 2 Phòng Ngủ
 3. Bật, Tắt từng thiết bị – cụ thể ở đây là “Đèn ngủ 1
 4. (A) – Điều chỉnh độ sáng của Group
 5. (B) – Điều chỉnh độ sáng của từng Thiết bị

Điều khiển theo Group – Nhóm thiết bị hoặc Riêng từng thiết bị

 1. Vùng chọn số 1: Bạn chọn trong vùng này để mở trình điều khiển toàn bộ thiết bị trong Group – cụ thể ở đây là “Group 1 Phòng Khách” 
 2. Vùng chọn số 2 : Ấn chọn ể hiện thị các thiết bị có trong Group
 3. Vùng chọn số 3: Ấn chọn để mở trình điều khiển cho riêng thiết bị – cụ thể đây là ” Đèn ngủ 1

Các chế độ điều khiển có trong app myHue

   1. Chế độ Màu sắc – điều khiển 16 triệu màu RBGW
   2. Chế độ Màu ấm – lạnh ( Temp) – điều khiển theo nhiệt màu Kelvin
   3. Chế độ Hiệu ứng ( Nháy theo thời gian, đặt lịch chiếu sáng, cài đặt màu sắc tuỳ chọn) – điều khiển 16 triệu màu RBGW