HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP MYHUE

1- Tạo tài khoản

Bước 1: Mở app myHue, chọn “Tạo tài khoản”

Bước 2: Điền thông tin cá nhân

– ID: Email của bạn, bạn nên điền chính xác Email của bạn đang sử dụng để có thể sử dụng Reset Password trong trường hợp quên, mất mật khẩu đăng nhập.

– Password: Nên sử dụng ít nhất 6 kí tự, có chữ viết Hoa, thường, số và kí đặt biệt

– SĐT: Nên điền chính xác SĐT thông tin để có thể sử dụng Reset Password trong trường hợp quên, mất mật khẩu đăng nhập.

 

2- Đăng nhập & Đặt lại mật khẩu

Bạn điền đủ thông tin để đăng nhập:

– ID: Email / SĐT bạn đã đăng kí ở ứng dụng myHue

– Password: Điền password mà bạn đã đăng kí

Lấy lại (Reset) Password

Để lấy lại (Reset) Password tài khoản bạn cần làm các bước như sau:

Bước 1: Chọn “Quên mật khẩu” trên màn hình đăng nhập của app myHue®

Bước 2: Điền Email / SĐT đã tạo tài khoản

Bước 3: Truy cập Email / Tin nhắn và nhận mã đăng code để Reset Password từ email “security@huepress.vn” hoặc SMS HUEPRESS

Bước 4: Điền mã Code/OTP và làm theo hướng dẫn để tạo Password mới

3- Tạo Nhà/Location hoặc Phòng/Group

Ở giao diện màn hình chính sau khi đăng nhập tài khoản, ở phía trên góc phải chọn icon (+) để thêm Location, Group, Device

4- Thêm thiết bị mới

Chuẩn bị

Kết nối nhanh 1 thiết bị Wi-Fi

Kết nối nhiều thiết bị Wi-Fi cùng 1 lúc

Kết nối thành công và không thành công:

Trong trường hợp Kết nối thất bại: Rút nguồn cục phát WiFi 5s, rồi cắm lại. Khi có mạng internet lại, bạn thực hiện lại quá trình thêm thiết bị mới.

5- Sửa tên, chuyển vị trí – xoá thiết bị

Truy cập mục điều khiển theo Phòng/Group thiết bị

Chọn menu Thiết bị phía dưới góc phải

Số 1: Chọn danh sách thiết bị

Số 2: Nhấn giữ để chọn thiết bị

Số 3: Chọn để sửa tên, chuyển vị trí đặt đèn

Số 4: Xoá thiết bị đã chọn