Tổng hợp các loại đèn thông minh thương hiệu HUEPRESS

Đèn DMX trong nhà-ngoài trời

RGB pool light – IP68 10W-45W

1.550.000 

Đèn DMX trong nhà-ngoài trời

DMX RGB Floodlight- 54W IP66

3.550.000 

Đèn DMX trong nhà-ngoài trời

DMX RGB swimming pool light 2- 18W 24W

3.550.000 

Đèn DMX trong nhà-ngoài trời

DMX RGB swimming pool light- 9W

2.550.000 

Đèn DMX trong nhà-ngoài trời

DMX RGBW downlight- 12W 15W 40W

1.050.000 

Đèn DMX trong nhà-ngoài trời

DMX RGBW ceiling – 6x8W

2.250.000 

Đèn DMX trong nhà-ngoài trời

DMX RGBW spotlight – 5x8W

1.250.000 
0944.54.56.88
0944.54.56.88