Bảo hộ phần mềm và Kiểu dáng công nghiệp

Thông tin tài sản trí tuệ mang tính bảo mật trong thương mại. Các thông tin có thể công khai sẽ được mô tả dưới đây.

PHẦN MỀM BỞI HUEPRESS

1. Phần mềm cho chip vi điều khiển đèn thông minh các loại

2. Phần mềm cho chip vi điều khiển các loại đèn thông minh theo cơ chế quét điểm

3. Hệ thống điều khiển đèn (App) đa nền tảng và thiết kế máy chủ

Phần mềm myHue trên Android

Đã công khai trên CH Play

Phần mềm myHue trên iOS

Đã công khai trên Apple Store

 

Phần mềm LiFiCafe trên Android

Đã công khai trên CH Play

Phần mềm LiFiCafe trên iOS

Đã công khai trên CH Play

Rất nhiều thiết bị được đội ngũ kỹ sư trong HueLiFi Lab của HuePress phát triển, từ thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho đến các sở hữu phần mềm. Đăng ký sở hữu và bảo hộ trí tuệ bao gồm: 

  • Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
  • Bảo hộ tính năng sản phẩm

Bảo hộ tên sản phẩm

 • myHue: Tên sản phẩm và phần mềm bởi HuePress
 • HueLiFi: Smart lighting; Công nghệ LiFi bởi HuePress
 • HueLiFi Cafe: Smart Cafe lighting; Cafe thông minh sử dụng LiFi
 • HueLiFi Office: Smart Office lighting; Office thông minh sử dụng LiFi

Bảo hộ tên thương hiệu (Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, …)

 • HUEPRESS
 • HueLiFi
 • myHue