Đèn thông minh có chip IoT đi kèm tăng phô, bao gồm: Đèn WiFi; Đèn BLE mesh (ray nam châm, spotlight…)

088.999.8618
088.999.8618