Category Archives: Tuyển dụng

Tuyển dụng 01 Mobile App Developer (iOS hoặc Android) _ Upto 35m

🎯 HUEPRESS TUYỂN DỤNG 🔴 Mobile App Developer (iOS hoặc Android) 👉Mô tả khái quát

Tuyển dụng 01 Junior Web/IoT Engineer – Up to 35m

🎯 HUEPRESS TUYỂN DỤNG 🔴 Junior Web/IoT Engineer – Up to 35ml 👉Mô tả khái

Mobile App Developer (iOS/Android)

Top 3 Reasons To Join Us Lương Từ 20-30 Triệu/Tháng Lương tháng 13, Teambuilding Công

Junior Software Engineer (Python/Django)

Top 3 Reasons To Join Us Mức Lương từ 20-30 Triệu Lương tháng 13, Teambuilding

Thực tập mảng IoT

📣 MÔ TẢ CÔNG VIỆC 👉 Thực tập trong mảng thiết kế, lập trình nhúng

KỸ SƯ LẬP TRÌNH FIRMWARE – IOT

📣 MÔ TẢ CÔNG VIỆC 👉 Thiết kế, lập trình nhúng các thiết bị smarthome,

Tuyển Dev kinh nghiệm phát triển Web Services (2)

[TUYỂN DỤNG] TUYỂN KỸ SƯ JUNIOR (2+ NĂM KINH NGHIỆM) THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN WEB

Tuyển Dev kinh nghiệm phát triển Web Services

[TUYỂN DỤNG] TUYỂN KỸ SƯ (KINH NGHIỆM) THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN WEB APPLICATION/SERVICES   MÔ

Tuyển Tester/QA quản lý chất lượng hệ thống

[TUYỂN DỤNG] CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM.   MÔ

0944.54.56.88
0944.54.56.88