Công tắc xoay, điều khiển độ sáng, hoặc độ ấm

0944.54.56.88
0944.54.56.88