HUEPRESS RA NHẬP HỆ SINH THÁI MATTER TOÀN CẦU

Video demo công nghệ:

Công nghệ và sản phẩm của HuePress

Tất cả firmware quản lý, phần cứng HW, và điều khiển đều do HUEPRESS thiết kế và triển khai. Hai dòng sản phẩm Matter của Huepress bao gồm:

  1. HuePress MATTER HUB được thiết kế để quản lý các thiết bị không phải theo chuẩn Matter, chẳng hạn như thiết bị BLE MESH.
  2. HuePress MATTER SMART LED, được thiết kế để có thể sử dụng trực tiếp với các hệ sinh thái toàn cầu khác như Google, Apple, Amazon…

Hệ thống demo bao gồm:

– Loa thông minh Google hỗ trợ Matter

– Ứng dụng Google Home

– HuePress MATTER HUB

– Các thiết bị non-matter, ví dụ BLE mesg (đèn BLE, cảm biến BLE hoặc công tắc…) 

#myHue. #Matter helps #HuePress to target the #international_market #Matter #smarthome #smartlight #IoT_Hub

Matter là gì?

matter lkup rgb night e162062326

Matter là một giao thức mới được cung cấp bởi dự án Project Connected Home over IP (CHIP).

Thay vì phải sử dụng tất cả các thiết bị trong một hệ sinh thái nhất định, giờ đây người dùng có thể sử dụng sản phẩm của bất kỳ hãng nào miễn là nó có hỗ trợ Matter. Giao thức này cung cấp và hỗ trợ trên nhiều kênh kết nối khác nhau như: Stream, Bluetooth, WiFi, Internet… Vì vậy, người dùng có thể điều khiển ngay cả khi thiết bị đó không được kết nối với Internet.

Global SmartHome với Matter?

Nhà thông minh hiện đại và nằm ở việc có thể kết hợp nhiều thiết bị hoạt động tự động với nhau. Tuy nhiên, hiện tại người dùng vẫn bị hạn chế bởi việc một số thiết bị chỉ hoạt động ở các nền tảng nhất định.

HuePress ra mắt 2 dòng sản phẩm Matter, bao gồm: Matter Hub và Matter smart light

  1. Matter Hub cho phép kết nối trực tiếp và thao tác trực tiếp với các hệ sinh thái Global smarthome khác như Google, Alexa, Apple…
  2. Matter Hub cũng là bộ chuyển đổi đèn BLE mesh thông thường của HuePress và cho phép điều khiển trực tiếp bởi các hệ sinh thái Global SmartHome

và Matter smart light

  • Matter smartlight của HuePress có thể được Add, Control trực tiếp với các App khác được Matter hỗ trợ mà không cần bất cứ thao tác nào với App hoặc Web của HuePress.

Kết luận

Không giống trước đây, các thao tác liên kết thiết bị chéo ở các hệ sinh thái SmartHome khác nhau đều cần giao thức Cloud-to-Cloud, thì giờ đây, Matter cho phép mọi thứ đều được thực hiện local, do đó

  1. Tiện lợi hơn với chỉ 1 mã Matter QR code
  2. Nhanh chóng hơn
  3. Tiết kiệm hơn (vì không cần qua Cloud)
  4. Toàn cầu hóa

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88