ÁNH SÁNG SỐ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LIFI

  • Khi ánh sáng là dữ liệu, ánh sáng là nguồn tài nguyên
  • Công nghệ tiên phong đã được cấp bằng sáng chế
Chi tiết

ĐÈN HUE TẬN DỤNG TÀI NGUYÊN SÁNG VÔ TẬN

  • Hue lighting tùy chỉnh màu trong số hàng triệu màu
  • Hue lighting tùy chỉnh ánh sáng trắng và tùy chỉnh nhiệt độ sáng CCT
  • Hue lighting tùy chỉnh chế độ ánh sáng tổng hợp do từng người dùng thiết lập
Chi tiết
Tại sao không cần Hub? Bảo mật tuyệt đối UX science Thực tế tăng cường AR

HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ HUE

HỆ SINH THÁI ỨNG DỤNG (HUE ECO-SYSTEM)

HueLiFi Lab nghiên cứu phát triển

SERVER DỮ LIỆU

HueLiFi Lab nghiên cứu phát triển, bảo mật điều khiển bởi Amazon Web Service

ỨNG DỤNG THÔNG MINH (ANDROID, IOS, WEB)

HueLiFi Lab nghiên cứu phát triển

TÍNH NĂNG ĐÈN VÀ FIRMWARE ĐÈN

HueLiFi Lab nghiên cứu phát triển

PHẦN CỨNG CHUẨN QUỐC TẾ

Đối tác quốc tế phụ trách sản xuất

Hệ sinh thái công nghệ Hue-Eco

AMAZON ALEXA HỖ TRỢ ĐÈN MYHUE

APPLE SIRI SHORTCUT HỖ TRỢ ĐÈN MYHUE

GOOGLE HOME HỖ TRỢ ĐÈN MYHUE – SO SÁNH VỚI WIZ

IFTTT HỖ TRỢ ĐÈN MYHUE