Nguồn LED thông minh (AC power in, PWM out) hỗ trợ chuyển đổi đèn LED, strip LED thường thành thông minh. Chuẩn kết nối IoT bao gồm; BLE mesh, WiFi, hoặc cả hai (nhưng không giới hạn mở rộng cho RF 2.4G hoặc IR)

088.999.8618
088.999.8618