Hướng dẫn thiết lập Siri shortcut

Tính năng mới của myHue App trên iOS – Siri Shortcut và điều khiển giọng nói cho đèn thông minh myHue Siri shortcuts:

  • Tạo các shortcut trên màn hình
  • Tạo các kịch bản chiếu sáng tùy ý cho cả căn phòng, căn nhà

Điều khiển giọng nói với Siri:

  • Hey siri
  • Gọi các kịch bản chiếu sáng đã thiết lập trước đó

#HuePress #Siri #Siri_shortcut #myHue

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88