Category Archives: Công nghệ mới

Smart City – Tầm nhìn chiến lược HuePress

Smart City - Tầm nhìn chiến lược của HUEPRESS

LiFi Building

LiFi Building – Công nghệ độc quyền HuePress cho tổng thể tòa nhà Sản phẩm

HUEPRESS RA NHẬP HỆ SINH THÁI MATTER TOÀN CẦU

HuePress ra nhập hệ sinh thái Matter, với 2 dòng HueMatter Hub, và HueMatter LED,

TIÊN PHONG DMX MAKE-IN-VIETNAM

HuePress - tiên phong công nghệ DMX Make-in-Vietnam Dance qua App với các hiệu ứng

SMARTHOME GÓI 4B: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHUYÊN NGHIỆP 2

1. Tổng quan hệ thống Là bản nâng cấp của 5.4A, hệ thống 5.4B sử

SMARTHOME GÓI 5: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG TỔNG THẾ TÒA NHÀ

1. Tổng quan hệ thống Là hệ thống hoàn chỉnh kết hợp giữa hệ thống

SMARTHOME GÓI 4A: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG DMX

1. Tổng quan hệ thống Khác với các giải pháp chiếu sáng trong nhà như

SMARTHOME GÓI 3: CHIẾU SÁNG CHO SMARTHOME (CÓ HUB)

1. Tổng quan hệ thống Là hệ thống chiếu sáng thông minh trong nhà tiêu

SMARTHOME GÓI 2B: BIẾN ĐÈN THƯỜNG THÀNH ĐÈN THÔNG MINH (MỞ RỘNG)

1. Tổng quan hệ thống Hệ thống 2B giúp nâng cấp các sản phẩm đèn

SMARTHOME GÓI 2A: BIẾN ĐÈN THƯỜNG THÀNH ĐÈN THÔNG MINH

1. Tổng quan hệ thống Đây là hệ thống giúp biến các sản phẩm đèn

088.999.8618
088.999.8618