TIÊN PHONG DMX MAKE-IN-VIETNAM

HUEPRESS – NHÀ TIÊN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ DMX MAKE-IN-VIETNAM

List trải nghiệm sản phẩm:

Video trải nghiệm sản phẩm:

Công nghệ DMX là gì?

– Bộ điều khiển DMX HueBox C4

https://huepress.vn/san-pham/huebox-c4-hop-dieu-khien-cho-den-thong-minh-dmx-wifi-bluetooth-controler/

– Bộ điều khiển DMX HueBox C5

https://huepress.vn/san-pham/huebox-c5-hop-dieu-khien-cho-den-thong-minh-dmx-wifi-bluetooth-controler/

TÍNH NĂNG:

  • Dance qua App với các hiệu ứng tự động
  • Dance qua bàn điều khiển DJ cho sân khấu ánh sáng

Tiên phong công nghệ – Làm chủ cuộc chơi
Sự kết hợp đem lại giá trị cộng hưởng to lớn cho việc thực thi hóa mô hình Light-as-a-Platform, biến đèn thành trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng cho thành phố thông minh!

HUEPRESS – Giải pháp DMX Make in Vietnam độc quyền

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88