HUEPRESS- VSBC PITCHING DAY (KHÁNH HÒA)

NGÀY HỘI PITCHING KẾT NỐI ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC VSBC
VSBC PITCHING DAY – KẾT NỐI ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN HỢP TÁC
Giới thiệu
  1. VSBC là tổ chức xã hội, kết nối giao thương của hơn 65.000 thành viên trên cả nước và cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp người Việt tại nước ngoài. Với khát vọng kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam xứng tầm với thương hiệu Quốc gia Khởi nghiệp. VSBC tận dụng sức mạnh tối ưu của công nghệ, phát triển theo định hướng xây Cộng đồng – Dựng Hệ thống.
  2. Tính Hệ thống là nền tảng của sự HIỆU QUẢ, Cộng đồng là sức mạnh kiến tạo THÀNH CÔNG. Đây chính là tôn chỉ, nét đặc biệt tạo nên sự thành công và khác biệt của VSBC. Tham gia vào VSBC bạn sẽ được đồng hành – tiếp nhập – chia sẻ phương pháp sử dụng hệ thống để gieo trồng Cộng đồng nhằm tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn giúp tăng doanh thu và lợi nhuận.

Kết nối đầu tư – Tìm kiếm đồng hành – Cùng nhau vươn xa
Sự kết hợp đem lại giá trị cộng hưởng to lớn cho việc thực thi hóa mô hình Light-as-a-Platform, biến đèn thành trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng cho thành phố thông minh!

HUEPRESS – LiFi – Lighting Science – Giải pháp LiFi cho thành phố thông minh độc quyền

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88