Junior Software Engineer (Python/Django)

Top 3 Reasons To Join Us

 • Mức Lương từ 20-30 Triệu
 • Lương tháng 13, Teambuilding
 • Công nghệ mới

Job Description

 • Xây dựng một nền tảng IoT mới bằng cách sử dụng Microservice architechture (micro-service).
 • Phát triển web service

Note: Phỏng vấn trực tiếp hoặc Online

Your Skills and Experience

 • Kinh nghiệm hơn 1 năm làm kỹ sư phần mềm.
 • Có kiến ​​thức chuyên môn về Django hoặc python framework tương tự (Flask, FastAPI).
 • Có quen với các công nghệ cơ sở dữ liệu như MySQL, MongoDB, PostgreSQL.
 • Công cụ: Git, Docker.
 • Quen thuộc với các phương pháp Agile workflow (SCRUM).

Điểm cộng cho các ứng viên có các kỹ năng sau:

 • Có kinh nghiệm với một trong các thư viện / framework JavaScript như Angular JS, React, VueJs (1 năm kinh nghiệm).
 • Ngôn ngữ lập trình: Python, Golang, Javascript, HTML, CSS

Why You’ll Love Working Here

 • Mức Lương từ 20-30 Triệu/Tháng
 • Môi trường làm việc quốc tế, năng động, thân thiện
 • Chế độ nghỉ phép năm, điều kiện làm việc theo luật lao động Việt Nam.
 • Phụ cấp ăn trưa (miễn phí)
 • phụ cấp công tác tại chỗ, v.v.

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88