Tóm tắt lợi ích của LiFi

Lợi ích của LiFi nổi lên là kết quả của việc mở khóa lượng lớn phổ điện từ không cần giấy phép và an toàn nằm trong vùng hồng ngoại và vùng ánh sáng nhìn thấy.

What is LiFi? - Advantages and Disadvantages

Các lợi ích chính là:

  • Cơ sở hạ tầng không dây nâng cao bằng cách cung cấp thêm một lớp small cells (‘attocells’);
  • Tránh được sự suy giảm phổ tần số vô tuyến (gấp 10.000 lần dung lượng);
  • Cho phép tốc độ dữ liệu cao nhất rất cao (10 Gbps)
  • Sự cho phép của Internet-of-Things (gấp 100 lần số thiết bị)
  • Giao tiếp không dây an toàn được nâng cao đáng kể (giảm tín hiệu bị chặn)
  • Nâng cao hiệu quả năng lượng bằng cách kết hợp truyền thông dữ liệu và chiếu sáng (giảm 100 lần năng lượng)
  • Loại bỏ hoàn toàn các lo lắng về sức khỏe

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88