Author Archives: Nguyễn Tràng

Philips Lighting công bố nền tảng LiFi IoT cho tòa nhà thông minh

Công ty con công nghệ Hà Lan và công ty chiếu sáng lớn nhất thế

LiFi cho tương lai bảo mật IoT

  Abstract Trong kỷ nguyên mới của Internet vạn vật (IoT), mọi thông tin liên

LiFi cho tòa nhà sinh thái tương lai (future building Eco)

Ý tưởng về tòa nhà thông minh sinh thái với LiFi Thách thức chính của

LiFi kết hợp Quantum computing cho bảo mật tuyệt đối

Được hỗ trợ bởi công nghệ lượng tử (quantum computing), Light Rider ra mắt hai

Thế giới tương lai: nơi LiFi gặp gỡ Augmented Reality (AR)

LiFi là một công nghệ hàng đầu cho thực tế tăng cường AR Các nhà

Tương lai smart lighting cho tòa nhà với LiFi

Trong những thập kỷ tới, một trong những công nghệ quan trọng sẽ được triển

Alexa hỗ trợ đèn myHue

Alexa, nền tảng SmartHome bởi Amazon đã hỗ trợ đèn thông minh myHue. Video dưới

IFTTT hỗ trợ myHue

Nền tảng kết nối ứng dụng toàn cầu IFTTT đã hỗ trợ đèn thông minh

Siri Shortcuts hỗ trợ myHue

Video demo sử dụng Siri shortcuts để điều khiển đèn thông minh myHue

Google SmartHome hỗ trợ myHue

Demo này so sánh độ nhạy giữa đèn myHue và đèn WIZ thông qua điều

0944.54.56.88
0944.54.56.88