Author Archives: Nguyễn Tràng

Ý tưởng chiếu sáng cho phòng khách

Tác giả: Kristin Hohenadel Updated 05/26/21 Nguồn: www.thespruce.com/living-room-lighting-ideas-4134256 Phòng khách nói chung là phòng lớn nhất

Nokia cảnh báo tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại IoT đã tăng gấp đôi

Tác giả: Nick Wood 22 October 2020 Nguồn: https:// telecoms.com/507055/nokia-warns-iot-malware-infection-rate-has-doubled/ Việc áp dụng IoT đang

Tại sao một Smarthome hợp lý lại không cần tới Hub

Tác giả: JOSH HENDRICKSON JUN 6, 2021 Nguồn: www.reviewgeek.com/86358/why-a-proper-smart-home-doesnt-need-a-hub/ Dịch bởi: Tràng Nguyễn Về mặt

Tính linh hoạt trong thiết kế hệ thống chiếu sáng để đạt hiệu năng cao

Nguồn: www.signify.com/en-us/blog/archive/innovation/ledalite-introduces-its-accurender-product-family-offerings Oct 8, 2020 Dịch và chỉnh sửa nội dung: Trang Nguyen Thông thường,

Sự khác biệt mà ánh sáng tốt có thể đem lại

Author: Tracy Coon Jul 18th, 2019 Nguồn: www.ledsmagazine.com/directory/blog/14054873 Dịch và chỉnh sửa nội dung: Trang

Lập trình ánh sáng cho một ngày bận rộn

Nguồn: www.signify.com/en-us/blog/archive/led/how-to-light-your-multi-tasking-life Sep 11, 2019 Dịch và chỉnh sửa nội dung bởi: Trang Nguyen Cho

Bạn đã quan tâm tới mắt đúng mức?

Nguồn: www.signify.com/en-us/blog/archive/led/do-you-take-eye-comfort-seriously October 24, 2019 Dịch và chỉnh sửa nội dung bởi: Trang Nguyen Sự thoải

Đèn thông minh có thể giúp tâm trạng tốt khi làm việc tại nhà

Tác giả: Patrick Hearn (tháng 3, 31, 2020) Dịch bởi: Trang Nguyen Nguồn: www.digitaltrends.com/home/smart-lights-can-elevate-your-mood-when-working-from-home/  

0944.54.56.88
0944.54.56.88