So sánh LoRa với WiFi trên một vài khía cạnh

Tại sao lại là công nghệ định vị LoRa vs Wifi?

LoRa và Wifi - Nguồn lcantennas.com
LoRa và Wifi – Nguồn lcantennas.com

Có nhiều công nghệ không dây khác nhau được áp dụng trong các hệ thống định vị nhân viên công nghiệp, có thể tạo thành mạng cục bộ hoặc mạng diện rộng. Hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu thảo luận về sự khác biệt của công nghệ định vị Lora vs Wifi.

Trước khi thảo luận về công nghệ định vị Lora vs WiFi, chúng ta cần hiểu nguyên tắc định vị.

Dưới đây là 7 nguyên tắc công nghệ định vị cơ bản

Công nghệ định vị phát hiện vùng lân cận

 • Mô tả: Phương pháp phát hiện vùng lân cận là xác định sự hiện diện của thiết bị di động trong vùng lân cận của điểm phát bằng cách nhận một số tín hiệu vật lý với phạm vi giới hạn.
 • Đặc trưng: Phương pháp này chỉ có thể cung cấp thông tin định vị gần đúng nhưng chi phí triển khai thấp và dễ cài đặt nên phù hợp với một số ứng dụng không yêu cầu độ chính xác định vị cao, chẳng hạn như hệ thống nhận dạng tự động cho nhân viên đăng ký trong công ty.

Công nghệ định vị bản địa hóa trung tâm

 • Mô tả: Dựa trên vị trí của tất cả các báo hiệu đã biết trong phạm vi của thiết bị di động, tọa độ trọng tâm được tính như tọa độ của thiết bị di động.
 • Đặc trưng: Phương pháp này dễ hiểu, tính toán nhỏ, và độ chính xác định vị phụ thuộc vào mật độ của đèn hiệu.

Công nghệ định vị bản địa hóa đa phương

 • Mô tả: Vị trí của mục tiêu cần đo được xác định bằng cách đo khoảng cách giữa mục tiêu cần đo và một điểm chuẩn đã biết.
 • Đặc trưng: Độ chính xác cao và ứng dụng rộng rãi

Công nghệ định vị tam giác

 • Mô tả: Phương pháp này là xác định vị trí của mục tiêu cần đo bằng cách lấy góc của mục tiêu cần đo so với hai điểm tham chiếu đã biết và sau đó kết hợp thông tin về khoảng cách giữa hai điểm tham chiếu để xác định tam giác duy nhất.
 • Đặc trưng: Độ chính xác cao và ứng dụng rộng rãi

Công nghệ định vị cực

 • Mô tả: Bằng cách đo khoảng cách và góc so với điểm chuẩn đã biết, phương pháp chỉ cần xác định vị trí của điểm cần đo.
 • Đặc trưng: Tọa độ của vị trí của một điểm tham chiếu đã được biết trước, do đó nó rất dễ sử dụng và đã được sử dụng rộng rãi trong trắc địa.

Công nghệ định vị vân tay

 • Mô tả: Một cơ sở dữ liệu về dấu vân tay được tạo trong không gian định vị và việc định vị đạt được bằng cách so sánh thông tin thực tế với các thông số trong cơ sở dữ liệu.
 • Đặc trưng: Ưu điểm của định vị vân tay là hầu như không cần điểm đo tham chiếu và độ chính xác định vị tương đối cao; tuy nhiên, nhược điểm là khối lượng công việc lớn của việc thiết lập cơ sở dữ liệu vân tay ngoại tuyến trong giai đoạn đầu và khó khăn trong việc thích ứng với những cảnh có sự thay đổi lớn về môi trường.

Công nghệ định vị chiếu vị trí trên không

 • Mô tả: Nó dựa trên vị trí đã biết trước và vị trí hiện tại có được bằng cách tính toán hoặc tính toán tốc độ và thời gian di chuyển đã biết.
 • Đặc trưng: Nó có dữ liệu ổn định, không phụ thuộc, nhưng phương pháp này có sai số tích lũy và độ chính xác định vị giảm dần theo thời gian.

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88