HUEPRESS THAM LUẬN GÓP Ý CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

VINH DỰ ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP KHCN GÓP Ý CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
HUEPRESS INNOVATION
Trình bày tham luận về deeptech startup và góp ý chính sách đổi mới sáng tạo
———————–
Hội thảo tổ chức tại Bộ Khoa học Công nghệ Hà Nội
Tham dự có đại diện các Sở Khoa học công nghệ các tỉnh, và đại diện các doanh nghiệp làm khoa học công nghệ.

 

 

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88