SMARTHOME GÓI 2B: BIẾN ĐÈN THƯỜNG THÀNH ĐÈN THÔNG MINH (MỞ RỘNG)

Hệ thống 2B: Biến đèn thường thành thông minh (mở rộng)

1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống 2B giúp nâng cấp các sản phẩm đèn có sẵn trong nhà thành đèn thông minh thông qua hub HueBox của Huepress cộng với nguồn thông minh BLE mesh. Giúp trang bị các chức năng thông minh cho đèn trong gia đình và điều khiển được nhiều thiết bị hơn và tùy biến được nhiều chế độ và kịch bản chiếu sáng phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng.

Hệ thống 2B: Biến đèn thường thành thông minh (mở rộng)

2. Cấu tạo hệ thống

Hệ thống bao gồm các đèn thông thường được kết nối tới nguồn thông minh BLE mesh được quản lý bởi HueBox thông minh và được điều khiển bằng cả Wifi và BLE mesh thông qua app myHue và các công tắc, điều khiển BLE mesh thông minh. 

3. Tầng thiết bị điều khiển

  • Ứng dụng mobile phone App
  • Công tắc chức năng BLE mesh
  • Remote điều khiển BLE mesh

      Box thông minh hỗ trợ chuyển đổi nhiều loại đèn

  • HueBox C1
  • HueBox C2
  • HueBox C3

      Các loại đèn hỗ trợ

  • Đèn đơn sắc
  • Đèn 3 chế độ (CCT tunable)
  • Đèn RGB/RGBW

      Mở rộng và phân vùng

  • Nguồn thông minh BLE mesh

4. Những ưu điểm và hạn chế của hệ thống

Vì là hệ thộng mở rộng nên 2B cũng sẽ có những ưu nhược điểm như 2A nhưng với việc được tích hợp thêm nguồn thông minh giúp mở rộng số thiết bị trên hệ thống cũng như tùy biến sâu để phù hợp hơn với trải nghiệm người dùng.

HueBox Hub Series (HueBox C)

Mở rộng – Smart LED Drivers: HueBox D and P series

Wireless Addons – BLE mesh

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88