Khoa học trong quản lý điều khiển hộ gia đình

Việc quản lý các thiết bị điều khiển hệ thống đèn là tối quan trọng, khi mà bạn với tư cách chủ nhà cần biết chính xác những thiết bị nào có thể điều khiển đèn trong phòng của bạn. Có thể một bác hàng xóm xin được password WiFi nhà bạn, nhưng không có nghĩa là bác ấy có quyền điều khiển hệ thống đèn điện thông minh trong nhà bạn. Tất cả các thiết bị đều khiển hệ thống đèn chiếu sáng đều phải nằm trong sự quản lý của chủ nhà.

Ảnh – Giao diện quản lý quyền của người dùng trong gia đình, do HueLiFi Lab thiết kế

Các bước quản lý, thêm hay bớt thiết bị điều khiển được thực hiện như sau:

Thêm/bớt một thiết bị điều khiển vào hệ thống 

Một ứng dụng chủ (ứng dụng cài trên thiết bị của chủ nhà) có quyền thêm hoặc bớt một thiết bị điều khiển/ứng dụng thành viên trong gia đình vào hệ thống và cho phép thiết bị/ứng dụng đó điều khiển một vài đèn cụ thể. 

Một khách đến chơi nhà cũng có thể được cấp quyền điều khiển thiết bị chiếu sáng trong nhà bạn tạm thời khi được ứng dụng chủ cho phép. Sau đó, chủ nhà có thể ngắt các quyền điều khiển đèn khi khách đã không còn nhu cầu chia sẻ quyền sử dụng.

Phân quyền điều khiển

Và tất nhiên, trong nhiều trường hợp, bạn không muốn bố mẹ mình nhỡ tay bật đèn trong phòng ngủ của mình vào nửa đêm. Việc trao quyền điều khiển cũng có thể được phân thành nhiều cấp độ để mang lại sự riêng tư cho người dùng trong từng ngữ cảnh khác nhau.

088.999.8618
088.999.8618