HUEPRESS TỌA ĐÀM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI KHU CNC HÒA LẠC

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC
TỌA ĐÀM TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC
Nội dung:
– Triển lãm công nghệ mới nhất của HuePress sẵn sàng cho chuyển giao công nghệ và hợp tác dự án
– Tòa đàm chính sách bảo vệ tài sản trí tuệ trong mô hình chuyển giao công nghệ
———————–
“LiFi 6G” – the uniqueness of Vietnam Innovation
Matter standard – global smarthome platform
Augmented Reality technology

(2022) Hình ảnh buổi Hội thảo của HuePress năm 2022 tại Khu CNC Láng Hòa Lạc

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88