Ứng dụng myHue – Điều khoản sử dụng

1. Tài liệu này bao gồm những gì và mối quan hệ của chúng ta.

1.1. Chúng tôi hiểu rằng có thể tiết kiệm chút thời gian của khách hàng khi bỏ qua các Điều khoản Sử dụng này của HuePress myHue® (gọi tắt là “Điều khoản”), nhưng việc hiểu các Điều khoản này là rất quan trọng để bạn biết bạn có thể mong đợi gì ở chúng tôi và cũng biết chúng tôi yêu cầu gì ở bạn.

1.2. Mối quan hệ của bạn với chúng tôi: Các Điều khoản này thiết lập mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi. Khi chúng tôi đề cập đến “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, chúng tôi có nghĩa là HuePress JSC., công ty tạo ra các sản phẩm myHue®.

1.3. Các dịch vụ được bao gồm: Các dịch vụ dành cho các sản phẩm HuePress myHue® (gọi tắt là “Sản phẩm”) và bao gồm việc bạn truy cập và sử dụng phần mềm được miễn phí đi kèm trong Sản phẩm, việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng của chúng tôi để tải xuống điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn cũng như các dịch vụ và tính năng có thể truy cập cho Sản phẩm thông qua trang web và ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi gọi tất cả những thứ này là “Dịch vụ”.

1.4. Yêu cầu về độ tuổi: Nếu bạn không ở độ tuổi hợp đồng hợp pháp trở lên, bạn phải có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để có tài khoản người dùng của riêng bạn và họ nên xem các Điều khoản này cùng với bạn. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và con bạn được bạn cho phép sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ, thì các Điều khoản này áp dụng cho bạn và bạn chịu trách nhiệm về các hoạt động của con mình.

1.5. Điều gì không được quy định ở đây: Giao dịch mua Sản phẩm của bạn tuân theo các điều khoản bán hàng hiện hành khi bạn mua Sản phẩm và bao gồm mọi quyền bảo hành theo luật định mà bạn có với tư cách là người tiêu dùng tại quốc gia cư trú của bạn. Ngoài ra, một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung, mà chúng tôi sẽ cung cấp các tính năng đó.

 

 1. Sử dụng Dịch vụ.

2.1. Quyền sử dụng Dịch vụ: Chúng tôi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ để kiểm soát và giám sát Sản phẩm mà bạn sở hữu hoặc được ủy quyền kiểm soát và giám sát.

2.2. Bạn có thể ủy quyền cho các cá nhân: Với tư cách là người tạo tài khoản người dùng, bạn có thể ủy quyền cho các cá nhân truy cập, sử dụng, giám sát và kiểm soát Sản phẩm và Dịch vụ. Chúng tôi gọi những cá nhân như vậy là “Người dùng được ủy quyền”. Bạn chỉ nên cho phép những cá nhân mà bạn tin tưởng truy cập vào tài khoản người dùng, Sản phẩm và Dịch vụ của bạn. Những rủi ro phát sinh do những “Người dùng được uỷ quyền” tạo ra đối với thiết bị hoặc tài sản liên quan chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

2.3. Đăng ký Tài khoản Người dùng: Dịch vụ có thể yêu cầu bạn có tài khoản người dùng để sử dụng Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin của mình (để thiết lập tài khoản người dùng của bạn) và thực hiện các bước để giữ an toàn cho tài khoản người dùng của bạn. Để biết thêm về quyền riêng tư của bạn, hãy xem phần 5.

2.4. Cải thiện Dịch vụ:

 • Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện Dịch vụ và Sản phẩm, vì vậy chúng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi có thể cập nhật Dịch vụ bằng cách cung cấp các bản sửa lỗi hoặc sửa đổi (lỗi), giới thiệu các tính năng hoặc chức năng mới, thay đổi hoặc ngừng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bất kỳ tính năng hoặc chức năng, thành phần hoặc nội dung nào, áp đặt giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập vào các bộ phận hoặc tất cả các dịch vụ. Tất cả các cập nhật và thay đổi này chúng tôi gọi là “Cập nhật”.
 • Trong một số trường hợp, Bản cập nhật có thể khiến các thiết bị phần cứng cũ hơn, dịch vụ của bên thứ ba, cấu hình phần mềm hoặc thiết lập không còn hoạt động với Dịch vụ và bạn có thể được yêu cầu nâng cấp hoặc thay đổi các thiết bị, dịch vụ, cấu hình hoặc thiết lập này để tiếp tục sử dụng các dịch vụ.
 • Vui lòng thường xuyên xem lại chính sách Kết thúc Hỗ trợ của chúng tôi được cung cấp riêng cho bạn trên trang web của chúng tôi tại huepres.vn/end-of-supportpolicy.html. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa chính sách Kết thúc hỗ trợ của chúng tôi và chính sách bảo hành do chúng tôi cung cấp cho Sản phẩm hoặc nếu chính sách Kết thúc hỗ trợ của chúng tôi có thể dẫn đến việc chấm dứt hỗ trợ cho Sản phẩm trong thời hạn bảo hành đã nêu, thì chính sách Kết thúc hỗ trợ của chúng tôi sẽ thay thế các điều khoản của bảo hành đó.
 • Các cập nhật có thể diễn ra tự động mà không cần thông báo thêm hoặc nhận thêm bất kỳ sự đồng ý nào từ bạn. Bạn đồng ý với những Cập nhật tự động này. Nếu bạn không muốn các Bản cập nhật như vậy được cài đặt tự động, bạn có thể điều chỉnh trong cài đặt của ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tự cài đặt Bản cập nhật và bạn có trách nhiệm thực hiện việc này ngay lập tức. Việc bạn không cài đặt bất kỳ Bản cập nhật nào có thể khiến bạn gặp rủi ro (như rủi ro bảo mật) và sẽ ảnh hưởng và giới hạn trách nhiệm pháp lý cũng như khả năng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

2.5. Dịch vụ phụ thuộc vào: Hoạt động bình thường của Dịch vụ dựa vào việc truyền dữ liệu thông qua các thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm mạng wi-fi của bạn, thiết bị không dây được kích hoạt (chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) và băng thông rộng (đối với một số Sản phẩm) truy cập Internet. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiết bị và dịch vụ nào của bên thứ ba này, khả năng tương thích và cấu hình phù hợp của chúng với Sản phẩm và Dịch vụ cũng như các chi phí liên quan. Nếu các thiết bị hoặc dịch vụ này bị gián đoạn, trì hoãn, bị từ chối hoặc bị giới hạn vì bất kỳ lý do gì, điều đó có thể dẫn đến việc Dịch vụ không đáng tin cậy hoặc không khả dụng trong thời gian bị giới hạn.

2.6. Hành vi của bạn: Khi cung cấp Dịch vụ, chúng tôi muốn duy trì Dịch vụ cho mọi người, có nghĩa là bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử sau:

 • tuân thủ luật hiện hành, bao gồm kiểm soát xuất nhập khẩu hàng hóa, quyền riêng tư và luật sở hữu trí tuệ
 • không làm hại, can thiệp, lạm dụng hoặc làm gián đoạn Dịch vụ.

2.7. Sử dụng với nội dung video và / hoặc âm thanh (chế độ Dance): Xin lưu ý rằng việc sử dụng Sản phẩm kết hợp với một số nội dung video và / hoặc âm thanh cụ thể có thể tạo ra một số kết hợp ánh sáng nhất định có thể gây khó chịu. Trong trường hợp như vậy, xin vui lòng ngừng đồng bộ hóa Sản phẩm với nội dung đó.

2.8. Có thể yêu cầu (các) Sản phẩm bổ sung: Việc sử dụng một số Sản phẩm nhất định có thể yêu cầu (các) Sản phẩm bổ sung như được chúng tôi chỉ ra trong hướng dẫn sử dụng.

2.9. Thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ: Đôi khi chúng tôi gửi cho bạn các thông báo và thông tin khác thông qua trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Sản phẩm, Dịch vụ hoặc các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh chăm sóc khách hàng.

2.10. Phản hồi: Chúng tôi hoan nghênh phản hồi về Dịch vụ và Sản phẩm. Nếu bạn chọn cung cấp phản hồi cho chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện theo phản hồi của bạn mà không có nghĩa vụ đối với bạn.

 

 1. Thông tin của bạn.

3.1. Đệ trình của người dùng và dữ liệu thiết bị: Một số Dịch vụ cho phép bạn và Người dùng được ủy quyền của bạn lưu trữ hoặc cung cấp thông tin cho hoặc thông qua các Dịch vụ theo nhiều cách khác nhau – chúng tôi gọi thông tin này là “Đệ trình của người dùng”. Nếu bạn chọn cung cấp Nội dung do người dùng gửi, hãy đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm như vậy và điều đó là hợp pháp. Ngoài ra, Dịch vụ sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc bạn sử dụng Sản phẩm và các thiết bị khác nhau, dịch vụ của bên thứ ba hoặc ứng dụng mà bạn kết nối với Dịch vụ, thường theo cách tự động – chúng tôi gọi thông tin này là “Dữ liệu thiết bị”. Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị vẫn là của bạn, có nghĩa là bạn giữ lại mọi quyền mà bạn có trong Nội dung gửi của người dùng và Dữ liệu thiết bị.

3.2. Quyền sử dụng thông tin của bạn: Theo các quyền riêng tư của bạn như được quy định trong phần 5 bên dưới, bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép trên toàn thế giới (vì vậy trên toàn thế giới) và miễn phí bản quyền (vì vậy không phải trả phí) để cho phép chúng tôi (và những người được cấp phép và nhà thầu của chúng tôi) để:

 • lưu trữ, tái tạo, phân phối, sửa đổi, giao tiếp và sử dụng Dữ liệu thiết bị và Đệ trình của người dùng – ví dụ: cho phép chúng tôi lưu dữ liệu đó trên hệ thống của mình và làm cho nó có thể truy cập được; và
 • cấp quyền truy cập Nội dung do người dùng gửi và Dữ liệu thiết bị của bạn cho Người dùng được ủy quyền và cho (như được định nghĩa bên dưới) Sản phẩm và Dịch vụ của bên thứ ba,

cho mục đích:

 • vận hành và cải tiến Dịch vụ (bao gồm cả việc tạo Bản cập nhật);
 • phát triển công nghệ và dịch vụ mới cho chúng tôi; và
 • các mục đích khác như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư hiện hành của chúng tôi, có sẵn trên https://huepres.vn/privacy.html (“Thông báo về quyền riêng tư”).

3.3. Bảo mật thông tin của bạn: Vì chúng tôi quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật thông tin của bạn, chúng tôi cố gắng thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể thực hiện được các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích không chính đáng.

 

 1. Sản phẩm và dịch vụ của người khác.

4.1. Truy cập sản phẩm và dịch vụ của người khác: Dịch vụ có thể cho phép Sản phẩm tương tác với sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ của người khác (“Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba”). Để kích hoạt tương tác này, chúng tôi có thể cần trao đổi Nội dung gửi của người dùng và Dữ liệu thiết bị của bạn với các bên thứ ba có liên quan. Bạn chịu trách nhiệm về sự tương tác và sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba cũng như đối với bất kỳ giao dịch nào của Bất kỳ Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba nào với Sản phẩm và Dịch vụ.

4.2. Tiêu chuẩn hoặc phương tiện giao tiếp: Sản phẩm có thể sử dụng các tiêu chuẩn hoặc phương tiện mở hoặc thông dụng khác nhau để giao tiếp và làm việc với các thiết bị thông minh hoặc được kết nối cũng được sử dụng tương tự bởi các sản phẩm, hệ thống hoặc dịch vụ khác không do chúng tôi sản xuất. Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đó không được chúng tôi chỉ định hoặc được chứng nhận là tương thích với Sản phẩm và Dịch vụ có thể không hoạt động với Sản phẩm và Dịch vụ, ngay cả khi được chỉ định để hoạt động bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn hoặc phương tiện giao tiếp giống nhau hoặc tương tự.

4.3. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba: Trang web, ứng dụng hoặc thông tin liên lạc của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba độc lập khác. Các liên kết này chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi và chúng không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó.

 

 1. Quyền riêng tư của bạn.

5.1. Dữ liệu Cá nhân: Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với HuePress. Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ. Vui lòng đọc các tài liệu này khi chúng mô tả các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, Sản phẩm và Dịch vụ của bạn, cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, các cơ sở pháp lý mà chúng tôi có để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như quyền riêng tư. Các thông báo bảo mật bổ sung có thể được cung cấp riêng cho các sản phẩm và dịch vụ cụ thể.

5.2. Cookie: Trong một số trường hợp, HuePress có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Vui lòng đọc Thông báo Cookie của chúng tôi có sẵn trên https://huepres.vn/cookie-notice.html hoặc thêm thông tin về công nghệ này và chúng tôi có thể sử dụng nó cho những mục đích nào.

 

 1. Tạm dừng và Chấm dứt Dịch vụ.

6.1. Tạm ngừng Dịch vụ: Chúng tôi có thể tạm thời tạm dừng Dịch vụ mà không cần sự đồng ý của bạn, vì lý do bảo mật, lỗi hệ thống, bảo trì và sửa chữa hoặc các trường hợp khác.

6.2. Chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ: Bạn luôn có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc xóa tài khoản người dùng của bạn nếu bất kỳ điều nào trong số này xảy ra:

 • nếu chúng tôi, với thiện chí, tin rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ hoặc Sản phẩm vi phạm các Điều khoản này
 • chúng tôi được yêu cầu làm như vậy để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của toà án
 • chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng hành vi của bạn gây ra tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý đối với người dùng, bên thứ ba hoặc chúng tôi
 • bạn đã không đăng nhập vào tài khoản của mình trong khoảng thời gian hai năm.

 

 1. Nội dung và phần mềm của chúng tôi.

7.1. Quyền Sở hữu Trí tuệ: Mặc dù chúng tôi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi (và các nhà cung cấp cũng như người cấp phép của chúng tôi) giữ lại mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi (và các nhà cung cấp cũng như người cấp phép của chúng tôi) có trong Dịch vụ.

7.2. Nội dung của chúng tôi: Dịch vụ bao gồm nội dung thuộc về chúng tôi. Bạn có thể sử dụng nội dung của chúng tôi khi được các Điều khoản này cho phép, nhưng chúng tôi giữ lại mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có trong nội dung của mình. Không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thương hiệu, biểu trưng hoặc thông báo pháp lý nào của chúng tôi.

7.3. Nội dung của người khác: Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung của những người hoặc tổ chức khác. Bạn không được sử dụng nội dung đó mà không có sự cho phép của cá nhân hoặc tổ chức đó hoặc nếu được pháp luật cho phép.

7.4. Phần mềm: Một số Dịch vụ bao gồm quyền truy cập và sử dụng phần mềm, ví dụ như ứng dụng của chúng tôi hoặc phần mềm được nhúng trong Sản phẩm. Chúng tôi cho phép bạn sử dụng phần mềm đó như một phần của Dịch vụ. Giấy phép này là trên toàn thế giới (vì vậy trên toàn thế giới), không độc quyền (vì vậy chúng tôi cũng có thể cấp phép phần mềm cho người khác), cá nhân (vì vậy bạn không thể mở rộng nó cho bất kỳ ai khác) và không thể chuyển nhượng (vì vậy bạn không thể chuyển nhượng quyền cho bất kỳ ai khác). Một số Dịch vụ bao gồm phần mềm được cung cấp theo các điều khoản cấp phép nguồn mở mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Đôi khi có các điều khoản trong giấy phép nguồn mở ghi đè rõ ràng các phần của các Điều khoản này, vì vậy hãy nhớ đọc các giấy phép đó.

7.5. Không được phép làm: Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc phần mềm có trong Dịch vụ. Ngoài ra, bạn không được thiết kế đối chiếu hoặc cố gắng trích xuất bất kỳ mã nguồn nào của chúng tôi trừ khi pháp luật hiện hành cho phép bạn làm như vậy.

 

 1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý.

8.1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Mặc dù chúng tôi muốn làm cho trải nghiệm của bạn về Dịch vụ thú vị nhất có thể và đặt niềm tin vào Dịch vụ nhiều nhất có thể, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ “nguyên trạng” và “khi có sẵn” và chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm, đảm bảo hoặc cam kết nào về Dịch vụ (bao gồm nội dung của Dịch vụ, các chức năng cụ thể của Dịch vụ, hoặc tính khả dụng, độ tin cậy hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn) vì luôn có khả năng không hoạt động như chúng được cho là: Trong trường hợp không may Dịch vụ không hoạt động, vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi vì chúng tôi chắc chắn hiểu rằng điều đó là đáng tiếc và bất tiện.

8.2. Trách nhiệm của chúng tôi: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, trừng phạt, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên nào. Tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ được giới hạn ở mức thấp hơn (i) phí mà bạn đã trả để sử dụng Dịch vụ liên quan trong 3 tháng trước khi vi phạm (nếu có); hoặc (ii) 1,000,000 vnđ (một triệu đồng). Các Điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi khi được luật hiện hành cho phép.

 

 1. Giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án.

9.1. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, và ngoại trừ phạm vi được cung cấp rõ ràng trong các đoạn sau thuộc phần 9 hoặc phần 11 này, các Điều khoản này, mối quan hệ của bạn với chúng tôi và việc bạn sử dụng Dịch vụ được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia bạn sinh sống (nơi cư trú), và bạn và chúng tôi đồng ý tuân theo thẩm quyền của các tòa án địa phương của bạn. Khả năng áp dụng Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và bất kỳ luật nào khác hướng dẫn việc áp dụng luật của bất kỳ khu vực tài phán nào khác, đều bị từ chối và loại trừ rõ ràng.

9.2. Nếu bạn là cư dân quốc tế đang sinh sống tại Việt Nam thì sẽ tuân theo luật pháp Việt Nam để giải quyết tranh chấp khiếu nại.

9.3. Tùy theo thị trường mà HuePress bán sản phẩm, việc giải quyết tranh chấp sẽ được điều chỉnh để tuân theo luật pháp của nước sở tại và quyền công dân quốc tế tại nước sở tại.

 

 1. Về các Điều khoản này.

10.1. Theo luật, bạn có thể có một số quyền nhất định không thể bị giới hạn bởi một hợp đồng như các Điều khoản này. Các Điều khoản này không có mục đích hạn chế các quyền đó.

10.2. Nếu có một điều khoản cụ thể không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản còn lại nào trong văn bản này.

10.3. Nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động nào ngay lập tức sau khi bạn không tuân theo các Điều khoản này, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không có quyền thực hiện hành động trong tương lai.

10.4. Chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này để phản ánh những thay đổi trong Dịch vụ hoặc cách chúng tôi kinh doanh hoặc vì lý do pháp lý, quy định hoặc bảo mật. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi ảnh hưởng đáng kể đến bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để xem xét các thay đổi và nếu được yêu cầu đồng ý với các thay đổi để tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Việc bạn không hành động hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ cảnh báo, thông báo nào như vậy, hoặc việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi yêu cầu bạn phê duyệt trước, sẽ cho chúng tôi biết rằng bạn đồng ý với những thay đổi này.

10.5. Để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi về Sản phẩm tại https://huepress.vn

 

 1. Các điều khoản áp dụng cho một số Sản phẩm, Dịch vụ nhất định hoặc một số quốc gia nhất định.

Phần 11 này đưa ra các điều khoản bổ sung áp dụng cho một số Sản phẩm, Dịch vụ nhất định hoặc một số quốc gia nhất định. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phần 11 này và bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này ngoài phần 11 này, thì phần 11 này sẽ được ưu tiên áp dụng.

11.1. Quyền truy cập sớm: Bằng cách bật “Quyền truy cập sớm” cho một số tính năng nhất định trong ứng dụng của bạn, bạn đồng ý có quyền truy cập sớm vào các tính năng đó trước khi cung cấp các tính năng đó cho tất cả người dùng của chúng tôi (“Tính năng truy cập sớm”) có nhiều khả năng chứa lỗi, lỗi hoặc các vấn đề khác thường không liên quan đến bản phát hành tiêu chuẩn cho tất cả người dùng ứng dụng (“Bản phát hành tiêu chuẩn”). Tính năng Truy cập sớm được cung cấp “nguyên trạng” và “khả dụng” và chúng tôi cũng như các chi nhánh, người cấp phép và / hoặc nhà cung cấp của chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm, bảo đảm hoặc cam kết nào về Tính năng Truy cập sớm (bao gồm nội dung, chức năng cụ thể hoặc tính khả dụng, độ tin cậy hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn) vì luôn có khả năng mọi thứ không hoạt động như mong đợi. Chúng tôi không có nhiệm vụ tiếp tục đưa Tính năng truy cập sớm vào Bản phát hành tiêu chuẩn và có thể thực hiện các thay đổi đối với Tính năng truy cập sớm hoặc ngừng triển khai tính năng đó. Những gì sẽ được phát hành trong Bản phát hành tiêu chuẩn có thể khác với Tính năng truy cập sớm. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chấm dứt sử dụng Tính năng truy cập sớm là quyền duy nhất của bạn và biện pháp khắc phục đối với bất kỳ sự không hài lòng nào mà bạn có thể có đối với việc sử dụng Tính năng truy cập sớm, tuân theo Thông báo về quyền riêng tư. Trong trường hợp không may là Tính năng truy cập sớm không hoạt động, vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi vì chúng tôi chắc chắn hiểu rằng điều đó thật đáng tiếc và bất tiện. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn ngừng truy cập vào Tính năng truy cập sớm, bạn có thể tắt tính năng này trong ứng dụng của mình (nếu có thể) hoặc bằng cách xóa và cài đặt lại ứng dụng.