HuePress cung cấp các dịch vụ OEM để tùy chỉnh sản phẩm phần cứng, thương hiệu, và bao bì sản phẩm theo ý của Quý đối tác.

Các sản phẩm IoT cho smart home đã được HuePress nghiên cứu phát triển, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên nhiều phương diện. Đồng thời, các sản phẩm đều đã được kiểm định chất lượng và được thị trường đón nhận.

Bảng 1: Các loại hình OEM sản phẩm

PartnershipECONOMICPARTNERSTRATEGIC
PARTNER
TECHNOLOGY
TRANSFER
TierE1E2P1P2S1S2
Sản phẩmmyHue®Custom
Custom (Logo, bao bì)
Firmware

 

Đối với sản phẩm phần cứng, HuePress cung cấp các gói OEM như sau:

  • OEM thương hiệu trên bao bì sản phẩm, và in trên sản phẩm
  • Tùy chỉnh hoặc chuyển giao công nghệ Firmware cho đối tác sản xuất (theo điều khoản Technology Transfer)