HuePress, những nhà nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ phần cứng (hardware), firmware chip, cho tới ứng dụng (App) và cloud/web service hiểu rằng, sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo nên một sản phẩm hoàn thiện cho thương mại hóa, giống như điều mà chúng tôi đã làm đối với các sản phẩm myHue.

Toàn bộ IoT Platform, bao gồm các sản phẩm trí tuệ kể trên, đã được phát triển hoàn thiện và được thị trường đón nhận.

Do đó, để rút ngắn thời gian, chi phí, và giảm thiểu rủi ro thực thi, HuePress cung cấp các dịch vụ OEM service với các sản phẩm SmartHome. Điều này đem lại nhiều giá trị thiết tực cho Quý đối tác.

Bảng danh sách dịch vụ OEM Platform

PartnershipSTRATEGIC
PARTNER
TECHNOLOGY
TRANSFER
TierS1S2
Sản phẩmmyHue®Custom
Custom (Logo, bao bì)
Firmware
App

Điều khiển

App myHue®Custom
Custom Lv1

Thay đổi từ myHue®

Icon
GUI
Thư viện Local (Lib)
Custom Lv2

Tích hợp tính năng vào của App đối tác

GUI
Thư viện Local (Lib)
Cloud severIoT gatewayAdvanceCustom
API tính năng
Phí R&DLiên hệLiên hệ