HUEPRESS tham quan Rạng Đông

HUEPRESS THĂM QUAN QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐÈN THÔNG MINH

HUEPRESS THĂM QUAN QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐÈN THÔNG MINH CỦA CÔNG TY RẠNG ĐÔNG
—————————
Để hiểu rõ hơn về quy trình cho ra đời những sản phẩm đèn chất lượng. Vào ngày 10/6, đội ngũ Huepress đã có cơ hội được tham quan không gian làm việc và sản xuất đèn thông minh của Công ty Rạng Đông.
Với sự giới thiệu, hỗ trợ và hướng dẫn nhiệt tình, buổi thăm quan trên hứa hẹn sẽ mang lại một sự hợp tác đặc biệt với Huepress và công ty sản xuất bóng đèn lớn tại Việt Nam.

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88