Chính sách kết thúc hỗ trợ

  1. Chính sách kết thúc hỗ trợ (đèn, thiết bị và phụ kiện đèn myHue)
  2. Chính sách kết thúc hỗ trợ (các ứng dụng di động của đèn myHue)
  3. Chính sách kết thúc hỗ trợ của đèn myHue
  4. Tình trạng hỗ trợ hiện tại Sản phẩm đèn myHue và các dòng sản phẩm khác

Vui lòng tham khảo trước Phần 4 cho tình trạng hiện tại của bạn sản phẩm đèn myHue®. Trong phạm vi các điều khoản và điều kiện của chính sách Kết thúc Hỗ trợ này xung đột với bảo hành có giới hạn áp dụng cho sản phẩm đèn myHue, các điều khoản của chính sách Kết thúc Hỗ trợ này sẽ được ưu tiên áp dụng. Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật chính sách Kết thúc Hỗ trợ này. Nếu có, chúng tôi sẽ công bố chính sách cập nhật trên trang web huepress.vn của chúng tôi.

  1. Chính sách Kết thúc Hỗ trợ (Đèn, thiết bị và phụ kiện đèn myHue)

Thông báo quan trọng về các bản cập nhật phần mềm, tính năng, dịch vụ trực tuyến và khả năng tương thích

Cám ơn vì đã mua hàng.

Đèn, thiết bị và phụ kiện đèn myHue (trong phần 1 này được gọi là “Sản phẩm”) có thể nhận các bản cập nhật phần mềm trực tiếp từ HuePress JSC khi được kết nối với ứng dụng di động myHue chính thức có kết nối internet.

HuePress dự định cung cấp cho Sản phẩm của bạn các bản cập nhật phần mềm nền tảng lớn, nếu có, trong tối thiểu một (1) năm kể từ ngày bạn mua hàng từ một đại lý được ủy quyền, trừ trường hợp phần cứng và / hoặc hệ thống không có khả năng. Và do đó, một số tính năng nhất định có thể không khả dụng cho tất cả các Sản phẩm vì chúng tôi sẽ thông báo thường xuyên trên trang web HuePress.VN của chúng tôi (như một phần của chính sách Kết thúc hỗ trợ này hoặc theo cách khác) hoặc (nếu có) trong ứng dụng di động myHue chính thức của chúng tôi .

Ngoài ra, HuePress dự định tiếp tục hỗ trợ Sản phẩm của bạn bằng các bản cập nhật bắt buộc về bảo mật, chất lượng và khả năng tương tác cũng như duy trì khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi,.

Sau ngày này, HuePress có thể chọn tiếp tục cung cấp các bản cập nhật phần mềm và / hoặc khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến và / hoặc ứng dụng di động cho Sản phẩm của bạn theo quyết định của mình. Tuy nhiên, nếu các bản cập nhật phần mềm và / hoặc khả năng tương thích với các dịch vụ trực tuyến và / hoặc ứng dụng di động bị chấm dứt, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên thế hệ sản phẩm mới.

  1. Chính sách kết thúc hỗ trợ (các ứng dụng di động của HuePress)

Để giúp đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi tiếp tục nhận được trải nghiệm hiệu suất chiếu sáng được kết nối tốt nhất có thể, các phiên bản mới và cải tiến của ứng dụng di động HuePress được giới thiệu thường xuyên. Chúng tôi có quyền xóa, di chuyển, thay đổi hoặc kết hợp các tính năng khỏi ứng dụng di động của mình mà không cần thông báo. Đôi khi chúng tôi cũng có thể chọn gỡ bỏ một ứng dụng di động nếu chúng tôi cho rằng chức năng độc lập của nó không còn phù hợp nữa. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo về việc nghỉ hưu trước [3 tháng] trên trang kết thúc hỗ trợ này. Các bản cập nhật cho các ứng dụng di động đã ngừng hoạt động sẽ bị ngừng và các ứng dụng di động sẽ không có sẵn để tải xuống nữa.

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các ứng dụng di động myHue của mình trên ít nhất 2 bản sửa đổi chính gần đây nhất của hệ điều hành iOS và Android.

 

 

  1. Chính sách kết thúc hỗ trợ của HuePress

 

Các sản phẩmKhả năng tương thích với đám mây HuePressKhả năng tương thích với ứng dụng di động myHueCác bản vá bảo mật, chất lượng và khả năng tương tác
Đèn, thiết bị và phụ kiện đèn myHueN / AÍt nhất 5 nămÍt nhất 5 năm
Ứng dụng di động myHue

Thời hạn tính từ thời điểm HuePress ngừng bán phiên bản này của sản phẩm.

  1. Tình trạng hỗ trợ hiện tại

Các sản phẩm sau đang được hỗ trợ tích cực:

Sản phẩm
 
Tất cả đèn thông minh mang nhãn hiệu myHue
Tất cả các phụ kiện mang nhãn hiệu myHue
Tất cả các thiết bị thông minh do HuePress sản xuất: công tắc thông minh
Tất cả các dòng sản phẩm HuePress sản xuất: điều khiển thông minh
Tất cả các thiết bị thông minh do HuePress sản xuất: cảm biến thông minh