Category Archives: Sự kiện

IFTTT hỗ trợ myHue

Nền tảng kết nối ứng dụng toàn cầu IFTTT đã hỗ trợ đèn thông minh

Siri Shortcuts hỗ trợ myHue

Video demo sử dụng Siri shortcuts để điều khiển đèn thông minh myHue

Google SmartHome hỗ trợ myHue

Demo này so sánh độ nhạy giữa đèn myHue và đèn WIZ thông qua điều

HUEPRESS TEAM BUILDING VILLA SÓC SƠN

HUEPRESS SỰ KIỆN 2022 HUEPRESS TEAM BUILDING ———————– HuePress tổ chức sự kiện – team

HUEPRESS THAM QUAN ĐỀN GIÓNG

TEAM BUILDING – SỰ KIỆN HUEPRESS 2022 HUEPRESS TEAM BUILDING ———————– HuePress tổ chức team

0944.54.56.88
0944.54.56.88