KHOA HỌC TRONG THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

Khoa học trải nghiệm và điều khiển được HueLiFi Lab coi trọng để đem lại sự tiện nghi nhất cho người dùng.

**Lưu ý: Điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android 8.0 hoặc IOS 12.1 trở lên