Category Archives: Hoạt động của công ty

HUEPRESS THAM LUẬN TẠI KHU CNC HÒA LẠC

HuePress tham luận góp ý chính sách Đổi mới sáng tạo tại khu CNC Hòa

HUEPRESS TRIỂN LÃM YOUTH INNOVATION DAY

HuePress triển lãm tại ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo - tòa VPI Tower

HUEPRESS TRIỂN KHAI LIFI CAFE

HuePress lắp đặt đèn smart Filament cho một smart cafe - mô hình LiFi Cafe

HUEPRESS DỰ SMART CITY SUMMIT 2022

HuePress vinh dự được đón nhận danh hiệu: Giải pháp xuất sắc cho Hạng mục

HUEPRESS THAM LUẬN GÓP Ý CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

HuePress đại diện Doanh nghiệp KHCN trình bày tham luận và góp ý cho chính

HUEPRESS VỚI 3 ĐỀ CỬ GIẢI SMART CITY 2022

VINH DỰ CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HUEPRESS x SMART CITY  “Giải

HUEPRESS ĐÓN NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VINH DỰ CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HUEPRESS x SCIENCE Doanh nghiệp

HUEPRESS VINH DỰ ĐƯỢC CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EU ĐỀ CỬ

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EU – HÀNG HÓA ĐƯỢC ĐỀ CỬ VỚI CÁC DOANH

HUEPRESS ĐÓN NHẬN ĐỘC QUYỀN THIẾT KẾ THIẾT BỊ IOT

SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN 5 NĂM – THIẾT BỊ IOT THẾ HỆ MỚI HUEPRESS x

HUEPRESS ĐÓN NHẬN SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN 20 NĂM

SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN 20 NĂM – GIẢI PHÁP AR CHO ĐÈN THÔNG MINH THẾ

0944.54.56.88
0944.54.56.88