HUEPRESS ĐÓN NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VINH DỰ CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
HUEPRESS x SCIENCE
Doanh nghiệp Khoa học công nghệ – Ghi nhận đóng góp quan trọng của doanh nghiệp cho khoa học đất nước và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ
———————–
Vinh dự được đón nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ nhờ nỗ lực của cả tập thể.
Lợi thế dẫn đầu của Doanh nghiệp khoa học công nghệ bao gồm:
  • Công nhận dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực
  • Công nhận ứng dụng thành quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh
  • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm liền
  • Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo …

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88