HUEPRESS TRÊN VTV4

VTV4 – Demo công nghệ và phỏng vấn về sở hữu trí tuệ trong thực thi FTA

Giới thiệu

Ngày 23/4, Chương trình Việt Nam và Thế Giới đăng tải bài phản ánh “Bảo hộ Sở hữu trí tuệ trong thực thi FTA” trên kênh VTV4.

Tại đây, anh Nguyễn Văn Tràng – Founder/CEO đã có dịp chia sẻ với nhà đài về quan điểm của mình trước sự việc này. Trước khi thành lập Huepress, Founder Nguyễn Văn Tràng đã từng làm việc tại các tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ, có nhiều đóng góp quan trọng thể hiện qua các bằng sáng chế (8 bằng sáng chế quốc tế, 50 bằng sáng chế Hàn Quốc, và các bằng sáng chế Việt Nam)


Chia sẻ – Kết nối – Bảo vệ tài sản trí tuệ
Chia sẻ cộng đồng, hướng tới hội nhập toàn cầu

HUEPRESS – LiFi – Lighting Science – Giải pháp LiFi cho thành phố thông minh độc quyền

Leave a Reply

0944.54.56.88
0944.54.56.88