Bảo mật tuyệt đối

BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI

Công nghệ tiên phong (đã được cấp bằng sáng chế) định nghĩa chế độ bảo mật tuyệt đối nhờ kết hợp nhiều tầng bảo mật WiFi + LiFi

Sự khác biệt của HUEPRESS, trong đó Security là một phần thiết yếu của SCIENCE

Hệ thống bảo mật điều khiển tuyệt đối với 6 tầng bảo mật

Các công nghệ độc quyền trong bảo mật điều khiển các sản phẩm Hue smart light đều đã được đăng ký sáng chế và bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Các tầng bảo mật hệ thống và sản phẩm bao gồm:

+ Bảo mật kết nối ứng dụng với việc quét ID App thông qua OCC

+ Xác nhập kết nối ứng dụng thông qua OTC

+ Bảo mật quyền điều khiển dưới sự quản lý và theo dõi của ứng dụng chủ HueCafe

+ Bảo mật thông qua việc xác nhận quyền điều khiển thiết bị của từng App trên cloud server 

+ Bảo mật điều khiển thông qua dịch vụ của Amazon Web Service

+ Cộng với nhiều tầng bảo mật tầng WiFi với tất cả các lệnh điều khiển được gửi đi từ App

Sáu tầng bảo mật (6 security layers) cơ bản trong hệ thống HUEPRESS IoT

Hệ thống phân quyền điều khiển cho Multi-user

Việc quản lý các thiết bị điều khiển hệ thống đèn là tối quan trọng, khi mà bạn với tư cách chủ nhà cần biết chính xác những thiết bị nào có thể điều khiển đèn trong phòng của bạn. Có thể một bác hàng xóm xin được password WiFi nhà bạn, nhưng không có nghĩa là bác ấy có quyền điều khiển hệ thống đèn điện thông minh trong nhà bạn. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn và được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng của HuePress.

0944.54.56.88
0944.54.56.88